Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Epikuros    
Treba si vážiť krásu, cnosti a podobné veci ak spôsobujú slasť. Ak ju nespôsobujú, treba sa s nimi rozlúčiť.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk