Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Epikuros : Pokiaľ je bolesť silná, musí byť nutne krátka.
--------
----


Zdroj: Epikuros In Cicero Tusculanae disputationes
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk