Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto - epikurejská škola    
Každá trampota má svou mez, kdeže nářky tvé jsou dnes, vždycky dúvod máš žít dál...
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Niekto - epikurejská škola    
Každá trampota má svou mez, kdeže nářky tvé jsou dnes, vždycky dúvod máš žít dál...
O
O
----

Zdroj: text piesne
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk