Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Bhagavadgíta - Spev vznešeného    
Osvietení správne hovoria, že múdry je ten, kto koná bez žiadostivosti a túžby po plodoch svojej činnosti. Väzba medzi ním a skutkami mizne, reťaz je roztrhnutá, roztavená v plameňoch poznania.
O
O

Zdroj: Bhagavadgíta: s 49
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk