Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Bhagavadgíta - Spev vznešeného : Z pakrti pochádzajú guny -
sattva, radžas a tamas,
To sú putá, ktoré zväzujú
nehynúceho, ktorý sídli
uväznený vo svojom tele
--------
----
Bhagavadgíta - Spev vznešeného : Z pakrti pochádzajú guny -
sattva, radžas a tamas,
To sú putá, ktoré zväzujú
nehynúceho, ktorý sídli
uväznený vo svojom tele
--------
----
Bhagavadgíta - Spev vznešeného : Z pakrti pochádzajú guny -
sattva, radžas a tamas,
To sú putá, ktoré zväzujú
nehynúceho, ktorý sídli
uväznený vo svojom tele
--------
----
Bhagavadgíta - Spev vznešeného : Z pakrti pochádzajú guny -
sattva, radžas a tamas,
To sú putá, ktoré zväzujú
nehynúceho, ktorý sídli
uväznený vo svojom tele
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Bhagavadgíta - Spev vznešeného    
Z pakrti pochádzajú guny -
sattva, radžas a tamas,
To sú putá, ktoré zväzujú
nehynúceho, ktorý sídli
uväznený vo svojom tele
O
O

Zdroj: Spev vznešeného - Bhagavadgíta - s.121
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk