Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Bhagavadgíta - Spev vznešeného : Žiarivá sattva -
dokáže svojim jasným svetlom,
zjaviť átman
Napriek tomu ťa priväzuje
k hľadaniu šťastia
a túžbe po poznaní.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Bhagavadgíta - Spev vznešeného    
Žiarivá sattva -
dokáže svojim jasným svetlom,
zjaviť átman
Napriek tomu ťa priväzuje
k hľadaniu šťastia
a túžbe po poznaní.
O
O

Zdroj: Spev vznešeného - Bhagavadgíta - s.121
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk