Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Bhagavadgíta - Spev vznešeného    
Rôzne sú podoby života,
rôzne sú loná, z ktorých sa rodia,
pakrti je ich prazákladné lono
a já som otcom, dávajúcim semeno.
O
O
----

Zdroj: Spev vznešeného - Bhagavadgíta - s.121
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk