Z čoho všetko vzniklo? Čo je to prvé a najstaršie v prirodzenosti vecí?Nadotázky: Čo bolo skôr?    

Z čoho všetko vzniklo? Čo je to prvé a najstaršie v prirodzenosti vecí?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk