Kedy konáme slobodne a kedy nie?

Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk