Kedy konáme slobodne a kedy nie?





Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk