Je všetko o pozitívnom myslení?Nadotázky: Predchádza myšlienka jej zhmotnenie - realitu?  

Je všetko o pozitívnom myslení?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk