Ako sa rozhodujeme?Nadotázky: Čo robíme?  Sme slobodní?  

Ako sa rozhodujeme?

Podotázky: Ako si vyberáme partnerov ?  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk