Prečo ja?Nadotázky: Prečo existuje utrpenie?  Kto som? / a kam idem  

Prečo ja?

Podotázky:


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk