Prečo ja?Nadotázky: Prečo existuje utrpenie?  Kto som? / a kam idem  

Prečo ja?

Podotázky:


Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk