Čo je sloboda?Nadotázky: Čo je to dobro?  

Čo je sloboda?

Podotázky: Sme slobodní?  


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk