Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Sloboda je neprítomnosť donucovania: nemusenie robiť to, čo sa nechce, z čoho však nevyplýva smieť robiť, čo sa chce; preto sa pojem slobody odlišuje od pojmu svojvôle.
O


Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Sloboda
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk