Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Sloboda je predovšetkých sloboda v myslení, sloboda ducha, preto sa netreba vracať do neslobody - Mladí ľudia, ktorí stoja pred rimskokatolickou cirkvou sa znova sa pchajú do starého žalára ducha, z ktorého sa ich otcovia s takou silou oslobodili.
O


Zdroj: H.Heine
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk