Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
V liberalizme nie je žiadne miesto pre slobodou človeka, pretože cirkev je sloboda, Boh je sloboda, nebo je sloboda, vertikalita je sloboda, tradičná komunita je sloboda, zväzok muža a ženy je sloboda, lebo patria k sebe. Sloboda je transcendetálna. Slododa je všade s výnimkou indivídua. Individuum je nie subjektom slobody, ale je to výsledok abstrakcie.
O


Zdroj: youtube Aleksandr Dugin on Liberalism, Traditionalism and the 4th political theory
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk