Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Jean Paul Sartre    
Clovek kona slobodne, ak nepozna dosledky svojho konania.
O


Zdroj: prednasky Jesic
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk