Jean Paul Sartre

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Jean Paul Sartre


1905 až 1980

existencionalizmus


Filozofická škola: existencionalizmus


Diela : Transcendencia ego
Imaginácia
Bytie a ničota (1943)
Existencionalizmus je humanizmus (1946)
Baudelaire
Slová
Kritika dialektického rozumu (1958)

Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk