Jean Paul Sartre

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Jean Paul Sartre

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1905 až 1980

existencionalizmus


Filozofická škola: existencionalizmus


Diela : Transcendencia ego
Imaginácia
Bytie a ničota (1943)
Existencionalizmus je humanizmus (1946)
Baudelaire
Slová
Kritika dialektického rozumu (1958)
Jean Paul Sartre
Peklo sú tí druhí.

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk