Jean Paul Sartre

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Jean Paul Sartre

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

1905 až 1980

existencionalizmus


Filozofická škola: existencionalizmus


Diela : Transcendencia ego
Imaginácia
Bytie a ničota (1943)
Existencionalizmus je humanizmus (1946)
Baudelaire
Slová
Kritika dialektického rozumu (1958)

Povedali o ňom

Niekto : Existencionalizmus v 20-tom storočí nemal vplyv iba na akademickú diskusiu, ale na celú európsku kultúru a hlavne na mládež. Existovala tzv. existencionalistická mládež, mladí, ľudia, študenti, žiaci, intelektuáli a ostatní, ktorých motivoval existencionalizmus sa stretávali v kaviarňach, na demonštráciách, všetci nosili čierne oblečenie, čierne džíny, čierne pulóvre a okuliare s čiernym rámom ako znak ich existenciálneho nastavenia, tak ako ich nosil aj Jean Paul Sartre. Ich motto bolo : "Nedaj si od nikoho prikázať, ako máš žiť." >>

Niekto : Jean Paul Sartre bol veľkým filozofom slobody. >>

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk