Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Jean Paul Sartre    
Človek je odsúdený na slobodu. Odsúdený, pretože sa sám nestvoril, a predsa slobodný, pretože keď už je raz vrhnutý do sveta, je zodpovedný za všetko čo urobí.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk