Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Jean Paul Sartre    
V stave úzkosti sa sloboda obáva seba samej, tak že je znepokojovaná alebo ochromovaná ničotou.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Jean Paul Sartre    
V stave úzkosti sa sloboda obáva seba samej, tak že je znepokojovaná alebo ochromovaná ničotou.
O
O
--------

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=TJjM4EiSdDg&t=1815s Sartre in 60 Minuten
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk