Soren Kierkegaard

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Soren Kierkegaard

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1813 až 1855

náboženská filozofia existencie,existencionalizmus


Filozofická škola: náboženská filozofia existencie existencionalizmus


Diela : Buď – alebo (Enten – Eller, 1843) Prelozil M. Zitny, Blava 2007.
Bázeň a chvenie (Frygt og Baven, 1843) Prelozila M. Mikulova-Thulstrupova 1993.
Pojem úzkosti (Begrebet Angest, 1844)
Filozofické zlomky alebo Zlomok filozofie (Philosophiske Smuler eller Smule Philosophi, 1844)
Štádiá na ceste životom (Stadier paa Livets Vei, 1845)
Uzatvárajúci nevedecký dodatok k Filozofickým zlomkom (Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til de philosophiske Smuler, 1846)
Súčasnosť - táto esej tvorila pôvodne súčasť jeho obširnej recenzie anonymného románu Dva veky (En literair Anmeldelse, 1846)
Skutky lásky (Kjerlighedens Gjerninger, 1847),
Nemoc k smrti (Sygdommen til Doden, 1849) Prelozila M. Mikulova-Thulstrupova, 1993
Cvičenie v kresťanstve (Indovelse i Christendom, 1850)
O mojej spisovateľskej činnosti (Om min Forfatter-Virksomhed, 1851)
Posúďte sami! (Dommer selv!, 1851-1852, publikované posmrtne 1876)
Okamih (Oieblikket, 1855)
predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk