Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Soren Kierkegaard    
Veriť totiž znamená stratiť rozum, aby človek získal Boha.
O

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk