Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Soren Kierkegaard : Keď sa človek dostane do krajnosti, keď z ľudského hľadiska už niet nijakej možnosti - vtedy je otázkou, či bude veriť, že Bohu je všetko možné, teda či bude veriť. Táto formula však znamená stratu rozumu; veriť totiž znamená stratiť rozum, aby človek získal Boha.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Soren Kierkegaard    
Keď sa človek dostane do krajnosti, keď z ľudského hľadiska už niet nijakej možnosti - vtedy je otázkou, či bude veriť, že Bohu je všetko možné, teda či bude veriť. Táto formula však znamená stratu rozumu; veriť totiž znamená stratiť rozum, aby človek získal Boha.
O
O
----

Zdroj: Soren Kierkegaard: Choroba na smrť , s.46
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk