Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Soren Kierkegaard    
Každý človek je totiž pôvodne ustanovený ako Ja a je nasmerovaný k tomu, aby sa stal sám sebou; iste každé Ja je samo osebe nerovné, z toho však vyplýva len to , že ho treba vybrúsiť, nie však zbrúsiť, nemá sa ani zo strachu pred ľuďmi celkom vzdať toho, aby bolo samo sebou.
O


Zdroj: Soren Kierkegaard : Choroba na smrť, s. 41
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk