Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Soren Kierkegaard    
Fatalista sa nevie modliť. Aj modlitba je dýchaním a možnosť je pre Ja tým, čo je kyslík pre dýchanie. Na tak, ako človek nemôže dýchať len kyslík alebo len dusík, tak ani číra možnosť alebo číra nevyhnutnosť nedokážu umožniť dýchanie modlitby. K modlitbe treba Boha,... lebo Boh je to, že všetko je možné.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Soren Kierkegaard    
Fatalista sa nevie modliť. Aj modlitba je dýchaním a možnosť je pre Ja tým, čo je kyslík pre dýchanie. Na tak, ako človek nemôže dýchať len kyslík alebo len dusík, tak ani číra možnosť alebo číra nevyhnutnosť nedokážu umožniť dýchanie modlitby. K modlitbe treba Boha,... lebo Boh je to, že všetko je možné.
O
O
--------

Zdroj: Soren Kierkegaard: Choroba na smrť , s.48
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk