Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Soren Kierkegaard : Determinista, fatalista je zúfalý a ako zúfalý stratil svoje Ja, lebo všetko je preňho nevyhnutnosť...Fatalista je zúfalý, stratil Boha a tým aj seba; lebo ten, kto nemá nijakého Boha, nemá ani nijaké Ja. No fatalista nemá nijakého Boha alebo - a to je to isté - je jeho Bohom nevyhnutnosť. ..Fatalistovo ucitevanie Boha je preto nanajvýš citoslovcom, no hlavne nemotou, nemým podriadením sa, fatalista sa nevie modliť. (ad Determinizmus)
--------
----


Zdroj: Soren Kierkegaard: Choroba na smrť , s.48
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk