Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Soren Kierkegaard : Človek nielenže uprednosťnuje bývanie v suteréne ( to znamená v kategóriách zmyslového), nie on ho miluje do takej miery, že sa rozhorčí, keď mu niekto navrhne, aby sa presťahoval na bel étage , ktoré je prázdne a k dispozícii - veď predsa býva vo vlastnom dome.
--------
----
Soren Kierkegaard : Človek nielenže uprednosťnuje bývanie v suteréne ( to znamená v kategóriách zmyslového), nie on ho miluje do takej miery, že sa rozhorčí, keď mu niekto navrhne, aby sa presťahoval na bel étage , ktoré je prázdne a k dispozícii - veď predsa býva vo vlastnom dome.
--------
----
Soren Kierkegaard : Človek nielenže uprednosťnuje bývanie v suteréne ( to znamená v kategóriách zmyslového), nie on ho miluje do takej miery, že sa rozhorčí, keď mu niekto navrhne, aby sa presťahoval na bel étage , ktoré je prázdne a k dispozícii - veď predsa býva vo vlastnom dome.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Soren Kierkegaard    
Človek nielenže uprednosťnuje bývanie v suteréne ( to znamená v kategóriách zmyslového), nie on ho miluje do takej miery, že sa rozhorčí, keď mu niekto navrhne, aby sa presťahoval na bel étage , ktoré je prázdne a k dispozícii - veď predsa býva vo vlastnom dome.
O
O

Zdroj: Soren Kierkegaard : Choroba na smrť, s. 52
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk