Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

August Comte : Zákon troch štádií sa týka duchovného vývoja ľudstva, každej jednotlivej vedy i konkrétneho človeka:
1. Teologické alebo fiktívne štádium (vysvetľovanie si sveta pomocou naprirodzených bytostí)
2. Metafyzické alebo abstraktné štádium (vysvetľovanie cez podstaty)
3. Vedecké alebo pozitívne štádium ( vysvetľovanie pozorovania faktov a z toho rozoznaných všeobecných zákonitostí)
--------
----


Zdroj: Auguste Comte : Pojednanie o pozitívnej filozofii - IN: parafraza z Peter Kunzmann : Encyklopedický atlas filozofie -
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk