Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Soren Kierkegaard : Ľudia vo všeobecnosti nepovažujú vzťah k pravde, svoje vzťahovanie sa k pravde, za najvyššie dobro, a ešte zriedkavejšie vidíme, že by sokratovsky považovali stav omylu za najväčšie nešťastie. Zmyslovosť u nich značne prevažuje nad intelektuálnosťou.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Soren Kierkegaard    
Ľudia vo všeobecnosti nepovažujú vzťah k pravde, svoje vzťahovanie sa k pravde, za najvyššie dobro, a ešte zriedkavejšie vidíme, že by sokratovsky považovali stav omylu za najväčšie nešťastie. Zmyslovosť u nich značne prevažuje nad intelektuálnosťou.
O
O

Zdroj: Choroba na smrť s.51
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk