Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Soren Kierkegaard : Každý človek je duševno-telesnou syntézou, ktorá je k disponovaná na to, aby bola duchom, to je budova; ale on uprednosťnuje bývanie v suteréne, to znamená v kategóriách zmyslového.
--------
----
Soren Kierkegaard : Každý človek je duševno-telesnou syntézou, ktorá je k disponovaná na to, aby bola duchom, to je budova; ale on uprednosťnuje bývanie v suteréne, to znamená v kategóriách zmyslového.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Soren Kierkegaard    
Každý človek je duševno-telesnou syntézou, ktorá je k disponovaná na to, aby bola duchom, to je budova; ale on uprednosťnuje bývanie v suteréne, to znamená v kategóriách zmyslového.
O
O
----

Zdroj: Soren Kierkegaard : Choroba na smrť, s. 52
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk