Ján Patočka

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Ján Patočka

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1907 až 1977

Praha,Ceskoslovensko. Na jeho filozofiu nadvazuje i Vaclav Havel, ktory cez neho prijal tradiciu fenomenologickej filozofie Husserla a Heideggera.


Filozofická škola: fenomenológia


Diela : Úvod do Husserlovej fenomenológie

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk