Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ján Patočka    
Filozofia nie je konečné abstraktum, ale dielo živých ľudí, živých myslí, ktoré hľadajú ťažko a osamelo. Stretnutie s druhými, niekedy cez storočia a tisícročia, nie je pre filozofujúcich ľahostajné; často je tým najvyšším, ba jediným. A prostredie v ktorom sa to uskutočňuje sú dejiny filozofie.
O


Zdroj: Patočka in Leško : PATOČKA A FILOZOFIA 20. storočia - Motto
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk