Citáty filozofov
Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Soren Kierkegaard    
Ja je vedomou syntézou nekonečnosti a konečnosti, ktorá sa vzťahuje k sebe samej a ktorej úlohou je stať sa sebou, a to sa dá len vo vzťahu k Bohu.
O
O

Zdroj: Soren Kierkegaard : Choroba na smrť, s. 36
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk