Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Soren Kierkegaard : Ak vzťah, ktorý sa vzťahuje k sebe samému (t.j človek), ustanovilo niečo iné, tak tento vzťah, ktorý je niečo tretie, je zase vzťahom a vzťahuje sa k tomu, čo ustanovilo celý vzťah.
--------
----
Soren Kierkegaard : Ak vzťah, ktorý sa vzťahuje k sebe samému (t.j človek), ustanovilo niečo iné, tak tento vzťah, ktorý je niečo tretie, je zase vzťahom a vzťahuje sa k tomu, čo ustanovilo celý vzťah.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Soren Kierkegaard    
Ak vzťah, ktorý sa vzťahuje k sebe samému (t.j človek), ustanovilo niečo iné, tak tento vzťah, ktorý je niečo tretie, je zase vzťahom a vzťahuje sa k tomu, čo ustanovilo celý vzťah.
O
O
----

Zdroj: Soren Kierkegaard : Choroba na smrť, s.19
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk