Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Soren Kierkegaard    
Keby ľudské Ja ustanovilo samo seba, mohli by sme hovoriť len o jednej forme (zúfalstva): nechcieť byť sám sebou, zbaviť sa seba samého, no nemohli by sme hovoriť o tom, že človek zúfalo chce byť sám sebou. Táto formula je totiž výrazom závislosti celého vzťahu (celého Ja), výrazom toho, že Ja nemôže len vlastným úsilím dosiahnuť alebo uchovať si rovnováhu a pokoj, ale môže to len vďaka tomu, že sa vo vzťahu k sebe samému vzťahuje aj k tomu, čo ustanovilo.celý vzťah.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Soren Kierkegaard    
Keby ľudské Ja ustanovilo samo seba, mohli by sme hovoriť len o jednej forme (zúfalstva): nechcieť byť sám sebou, zbaviť sa seba samého, no nemohli by sme hovoriť o tom, že človek zúfalo chce byť sám sebou. Táto formula je totiž výrazom závislosti celého vzťahu (celého Ja), výrazom toho, že Ja nemôže len vlastným úsilím dosiahnuť alebo uchovať si rovnováhu a pokoj, ale môže to len vďaka tomu, že sa vo vzťahu k sebe samému vzťahuje aj k tomu, čo ustanovilo.celý vzťah.
O
O

Zdroj: Soren Kierkegaard : Choroba na smrť, s.29
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk