Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Soren Kierkegaard : Hriech nie je negácia, ale pozícia. Za to, že je to tak, neustále bojovala ortodoxná dogmatika a celkovo ortodoxia; a odmietala ako panteistickú každú definíciu hriechu, ktorá z neho robila iba niečo negatívne : slabosť, zmyselnosť, konečnosť, nevedomosť a pod.... Ortodoxia správne konštatovala, že keď sa hriech určí negatívne, celé kresťanstvo bude neúčinné.
--------
----


Zdroj: Soren Kierkegaard: Choroba na smrť, s.110
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk