Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Sokrates    
Hriech je nevedomosť.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Sokrates    
Hriech je nevedomosť.
O
O
----------------

Zdroj: Sokrates In Soren Kierkegaard: Choroba na smrť, s.100
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk