Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Soren Kierkegaard : Hoci hriech je nevedomosť (kresťanstvo by ho asi skôr nazvalo hlúposťou), čo je v istom zmysle úplne nepopierateľné, je takáto nevedomosť pôvodná - týka sa niekoho, kto nevedel a doteraz nič nemohol vedieť o pravde? Alebo je to to získaná neskôršia nevedomosť? Ak je tou druhou nevedomosťou, tak hriech musí spočívať v niečom inom ako v nevedomosti, musí spočívať v tom konaní, ktorým človek zatemnil svoje poznanie.
--------
----


Zdroj: Soren Kierkegaard: Choroba na smrť, s.100
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk