Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Soren Kierkegaard    
V každom prípade nie je a ani nebol taký človek mimo kresťanského sveta, ktorý by nebol zúfalý, a ani v kresťanskom svete taký nie je, ibaže by bol pravým kresťanom; a k ním nie je úplne, tak je aspoň trochu zúfalý.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Soren Kierkegaard    
V každom prípade nie je a ani nebol taký človek mimo kresťanského sveta, ktorý by nebol zúfalý, a ani v kresťanskom svete taký nie je, ibaže by bol pravým kresťanom; a k ním nie je úplne, tak je aspoň trochu zúfalý.
O
O

Zdroj: Soren Kierkegaard : Choroba na smrť, s.29
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk