Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Soren Kierkegaard    
Zúfalstvo diabla je najintenzívnejším zúfalstvom, lebo diabol je čistý duch, a preto aj absolútne vedomie a priehľadnosť; v diablovi niet nijakej temnoty, ktorá by mohla slúžiť ako zmierňujúce ospravedlnenie, jeho zúfalstvo je preto najabsolútnejším vzdorom. To je maximum zúfalstva. Minimum zúfalstva je taký stav, ktorý (áno, z ľudského hľadiska nás môže lákať to tak vyjadriť) vďaka určitej nevinnosti ani nevie, že je zúfalstvom.
O


Zdroj: Soren Kierkegaard : Choroba na smrť, s. 50
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk