Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Soren Kierkegaard : Ak predpokladáme, že si (človek) jasne uvedomoval, čo robí, keď začal zatemňovať svoje poznanie, tak hriech (hoci je nevedomosťou, kedže tá je jeho výsledkom) nespočíva v poznaní, ale vo vôli a otázka, ktorú si musíme položiť, sa týka vzájomného vzťahu poznania a vôle.
--------
----


Zdroj: Soren Kierkegaard: Choroba na smrť, s.110
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk