Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Jean Paul Sartre    
Pretože existujem na základe slobody (slobodnej mienky) ostatných, som touto slobodou ostatných ľudí ohrozovaný, kedže formujú moje bytie...prepožičiavajú mi, a oberajú ma o hodnotu. Moja snaha znovuzískať svoje bytie, môže byť úspešná vtedy ak sa tejto ich slobody zmocním, a redukujem ich na slobodu podriadenú mojej slobode. (Diktátorovi sa to podarilo, všetci mu lichotia..)
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Jean Paul Sartre    
Pretože existujem na základe slobody (slobodnej mienky) ostatných, som touto slobodou ostatných ľudí ohrozovaný, kedže formujú moje bytie...prepožičiavajú mi, a oberajú ma o hodnotu. Moja snaha znovuzískať svoje bytie, môže byť úspešná vtedy ak sa tejto ich slobody zmocním, a redukujem ich na slobodu podriadenú mojej slobode. (Diktátorovi sa to podarilo, všetci mu lichotia..)
O
O
----

Zdroj: Sartre in 60 Minuten - https://www.youtube.com/watch?v=TJjM4EiSdDg&t=1815s
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk