Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Jean Paul Sartre : "Byť videný" ma tak konštituuje ako tvora bezcenného pre slobodu, ktorá nie je mojou slobodou. ... Som tak v ohrození .. a toto ohrozenie nie je nijakou nepríjemnou náhodou, ale trvalou štruktúrou môjho bytia-pre-iných.
--------
----
Jean Paul Sartre : "Byť videný" ma tak konštituuje ako tvora bezcenného pre slobodu, ktorá nie je mojou slobodou. ... Som tak v ohrození .. a toto ohrozenie nie je nijakou nepríjemnou náhodou, ale trvalou štruktúrou môjho bytia-pre-iných.
--------
----
Jean Paul Sartre : "Byť videný" ma tak konštituuje ako tvora bezcenného pre slobodu, ktorá nie je mojou slobodou. ... Som tak v ohrození .. a toto ohrozenie nie je nijakou nepríjemnou náhodou, ale trvalou štruktúrou môjho bytia-pre-iných.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Jean Paul Sartre    
"Byť videný" ma tak konštituuje ako tvora bezcenného pre slobodu, ktorá nie je mojou slobodou. ... Som tak v ohrození .. a toto ohrozenie nie je nijakou nepríjemnou náhodou, ale trvalou štruktúrou môjho bytia-pre-iných.
O
O
--------

Zdroj: Sartre in 60 Minuten - https://www.youtube.com/watch?v=TJjM4EiSdDg&t=1815s
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk