Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Jean Paul Sartre    
Oveľa lepší spôsob (ako prinútenie) ktorým sa nám môže podariť dostať od druhej slobodnej bytosti pozitívne hodnotenie nášho bytia je získať si jej lásku. Ak sa nám to podarí, nemusíme sa každý deň pasovať s ničotou (v očiach druhých), ale sme každý deň niekým hodnotným (v očiach toho, čo nás miluje).
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Jean Paul Sartre    
Oveľa lepší spôsob (ako prinútenie) ktorým sa nám môže podariť dostať od druhej slobodnej bytosti pozitívne hodnotenie nášho bytia je získať si jej lásku. Ak sa nám to podarí, nemusíme sa každý deň pasovať s ničotou (v očiach druhých), ale sme každý deň niekým hodnotným (v očiach toho, čo nás miluje).
O
O
----

Zdroj: parafráza Sartre in 60 Minuten - https://www.youtube.com/watch?v=TJjM4EiSdDg&t=1815s
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk