Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Jean Paul Sartre : Môžete o sebe hovoriť čo len chcete, ale podstatné je ako vás vnímajú ostatní. Darmo môžete o sebe tvrdiť, že ste hrdina, keď ostatní vedia, že to nie je pravda.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Jean Paul Sartre    
Môžete o sebe hovoriť čo len chcete, ale podstatné je ako vás vnímajú ostatní. Darmo môžete o sebe tvrdiť, že ste hrdina, keď ostatní vedia, že to nie je pravda.
O
O
----

Zdroj: Sartre : S vylúčením spoločnosti - https://referaty.centrum.sk/slovencina-a-cestina/citatelsky-dennik/12440/jean-paul-sartre-s-vylucenim-spolocnosti
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk