Eugen Fink

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Eugen Fink

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

1905 až 1975

fenomenológia


Filozofická škola: fenomenológia


Diela : Fenomenologická filozofia E. Husserla v súčastnej kritike
problém fenomenológie E. Husserla
Študie k fenomenológii 1930-39
Svet a dejiny
Oáza šťastia
Bytie, pravda, svet (1958)
Všetko a nič
Hra ako symbol sveta (1960)
Metafyzika a smrť
Základné fenomény ľudskej existencie
Svet a konečnosť
Filozofia Friedricha Nietzscheho
Blízke a vzdialené
Bytia a človek. O bytnosti ontologickej skúsenosti.
Hegel
Úvod do filozofie

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk