Viktor Frankl

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Viktor Frankl

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

1905 až 1997

Veľkú časť Franklových kníh tvorí polemika so psychoterapeutickými prúdmi, ktoré zredukovali človeka na mechanický stroj a rozložili jeho dušu výlučne na akýsi súbor protichodných pudov. Vymedzuje sa tak voči Freudovi, podľa ktorého centrom ľudskej motivácie je slasť a Adlerovi, ktorý (vychádzajúc čiastočne z Nietzcheho „vôli po moci“) vidí človeka výhradne ako bytosť, snažiacu sa o uplatnenie.Diela : Člověk hledá smysl - úvod do logoterapie, 1994 Praha, Psychoanalytické vydavateľstvo
Vůle ke smyslu, Brno, Cesta 1994, 1997
Lékařská péče o duši. Cesta 1995, 1996
A přesto říci životu áno., Karmelitánske nakl. 1996
Co v mých knihách není, Cesta 1997
Psychoterapie pro laiky, Cesta 1998
Napriek všetkému povedať životu áno, Slovenský spisovateľ 1998
Teorie a terapie neuróz, Grada 2000
Neuvedomený Boh, Lúč 2005
Trpiaci človek, Lúč 2007
Dynamika a hodnoty., Československá psychologie XXXIV, 1990, č. 6, s. 552-547.
Psychoterapie a náboženství, Karmelitánske nakl. 2007

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk