Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Jean Paul Sartre    
Úzkosť sa odlišuje od strachu tým, že strach je strachom živej bytosti pred svetom, zatiaľčo úzkosť je úzkosťou zo seba samého.
O

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Jean Paul Sartre    
Úzkosť sa odlišuje od strachu tým, že strach je strachom živej bytosti pred svetom, zatiaľčo úzkosť je úzkosťou zo seba samého.
O
O
----

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=TJjM4EiSdDg&t=1815s Sartre in 60 Minuten
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk