Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Jean Paul Sartre    
Obraz o sebe vieme získať iba v spoločnosti. Iba cez spätnú väzbu od druhých vieme kto sme. Potrebujeme ostatných lebo ich pohľad nás utvára. Resp. my sa utvárame skrze ich pohľad.
O


Zdroj: parafráza Sartre in 60 Minuten - https://www.youtube.com/watch?v=TJjM4EiSdDg&t=1815s
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk